MTÜ Arheoloogia ja ehitusajaloo grupp AEG, avaleht
Maalingutega Veneetsia klaaspeeker

14. sajandi algus

Leitud: Tartu VII kvartal 1989
MTÜ Arheoloogia ja ehitusajaloo grupp AEG
Arheoloogilised uuringud, järelevalve, eeluuringud, konsultatsioonid


Hinnapäring >>

Mittetulundusühingu Arheoloogia ja ehitusajaloo grupp AEG eesmärgiks on teadusuuringud ja arheoloogiliste uurimistööde tulemuste tutvustamine laiemale avalikkusele. Koos kolleegidega Eestist ja välismaalt on MTÜ AEG korraldanud rahvusvahelist keskaegse linna uurijate seminari "The Medieval Town in the Baltic: Hanseatic History and Archaeology". Seminaridel peetud ettekanded on ilmunud kahes samanimelises kogumikus. MTÜ AEG välitööde esmaste tulemuste kohta on arheoloogiliste kaevamiste ajal jagatud teavet nii ajakirjanduse ja muu massiteabe kaudu kui ka kaevendi kõrval paiknevate mitmesuguste infotahvlite abil.

Kõrvuti teadusüritustega on arheoloogilistel väljakaevamistel osalenud õpilastele ning üliõpilastele korraldatud erinevatel teemadel ekskursioone, loenguid ja näitusekülastusi. Aastate vältel on MTÜ AEG poolt korraldatud väljakaevamistel osalenud sadu õpilasi, kelle hulgast käesolevaks ajaks on sirgunud ja sirgumas mitmeid noori arheolooge.

Olulisel kohal MTÜ AEG tegevuses on uute uurimismeetodite järjekindel rakendamine praktikas. Eelnevatel aastatel on tähelepanu all olnud digitaalne 3D modelleerimine ja georadari (GPR) kasutamine kultuurikihi ja maapinnas peituvate rajatiste uurimisel. MTÜ AEG arheoloogid on osalenud vastavaid teemasid käsitlevatel teaduskonverentsidel, pidanud ettekandeid ja loenguid ning publitseerinud vastavasisulisi teadusartikleid.

Teated